"Je gaat het pas zien als je het doorhebt" Johan Cruijff

"Als iedereen meetelt, kun je op elkaar rekenen" Loesje

Het werkklimaat vormt mede de basis van het succes van een organisatie

Vraagt u zich wel eens af of iedereen met plezier bij uw organisatie werkt? En of uw teams wel het beste uit zichzelf halen? Of iedereen zich echt veilig voelt? Maakt u zich wel eens zorgen over de werkdruk of over het verloop of ziekteverzuim binnen uw organisatie?

En wilt u dat graag anders? Wilt u het rustige gevoel hebben dat het gewoon goed loopt in de organisatie, dat er effectief gewerkt wordt en dat op een prettige manier de gewenste resultaten behaald worden? Wilt u een werkgever zijn die hoog scoort op werkgeluk, waar iedereen graag wil werken? Wilt u dat uw teamleden trots zijn op uw organisatie en daar ambassadeur voor zijn? Dat kan allemaal! En eigenlijk is het heel eenvoudig…

Gewoon door extra aandacht te besteden aan het werkklimaat. Dit zijn de omstandigheden en voorwaarden waaronder medewerkers het werk moeten doen. Werkklimaat is een breed onderwerp, variërend van een (sociaal) veilige werkomgeving tot een effectieve werkwijze, interne communicatie en duidelijkheid over de inhoudelijke richting en te behalen resultaten. Een goed werkklimaat draagt bij aan de motivatie, vergroot betrokkenheid, vermindert verzuim en verloop en heeft een positieve invloed op de resultaten. Meer dan genoeg reden dus om aandacht aan het onderwerp te besteden.

Heeft u hierbij behoefte aan meedenkkracht van iemand met specialistische kennis over het onderwerp? Of bent u in dit kader op zoek naar een externe vertrouwenspersoon? Neem dan vooral contact met mij op. Grote kans dat we tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen.

 

Vertrouwenspersoon

in de meeste organisaties heerst een prima werksfeer. En toch kan ook daar sprake zijn van situaties waarin grensoverschrijdend gedrag of ongewenste omgangsvormen voorkomen. Of kunnen medewerkers zich om andere redenen niet veilig voelen. 

Als gecertificeerd vertrouwenspersoon vang ik medewerkers op die zich melden met dergelijke ervaringen. Daarnaast adviseer ik het management en geef ik voorlichting over genoemde onderwerpen. 

Advies en management

In een organisatie met een goed werkklimaat is over het algemeen weinig verloop, is het verzuim laag en worden op een ontspannen manier de gewenste resultaten behaald. 

Als er signalen zijn dat iets het werkplezier en daarmee de effectiviteit in de weg staat of u bent in het algemeen op zoek naar (resultaat)verbeteringen, neem dan vooral contact op. Ik kan hierover meedenken en u van advies voorzien.

Je zeurt niet als je je grenzen aangeeft

Blijf er niet mee rondlopen, praat erover

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in het beleid rond voorkoming van PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA worden factoren verstaan die binnen de werksituatie die stress veroorzaken. U moet dan denken aan discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie/geweld en werkdruk. Een van de maatregelen die een werkgever kan nemen om medewerkers te ondersteunen als ze last hebben van PSA is het aanstellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. 

Een vertrouwenspersoon heeft drie taken: 

Het opvangen van medewerkers die stress ervaren als gevolg van ongewenste omgangsvormen / grensoverschrijdend gedrag
Zij kunnen voor opvang en ondersteuning terecht bij een vertrouwenspersoon. Het betekent dat een vertrouwenspersoon het verhaal van de melder aanhoort en de melder ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen. Dit alles uiteraard volledig in vertrouwen. Een vertrouwenspersoon zal het verhaal nooit met anderen delen, zonder dat daarvoor toestemming is van de melder. Dit met uitzondering van situaties waarbij strafbare feiten spelen; de meldplicht weegt dan soms zwaarder dan de zwijgplicht.
Ook kan een vertrouwenspersoon een melder ondersteunen bij het indienen van een officiële klacht.


Het geven van voorlichting
Voorlichting heeft twee doelen: bewustwording creëren binnen de organisatie met betrekking tot het onderwerp PSA en het bekend maken van de vertrouwenspersoon in de organisatie. De drempel om te melden wordt lager als de vertrouwenspersoon niet alleen een naam en een nummer is.


Het, naar aanleiding van signalen, adviseren van het management
Een vertrouwenspersoon krijgt vanuit zijn rol signalen binnen over het werkklimaat binnen een organisatie. Een van de taken van de vertrouwenspersoon is het management van die signalen op de hoogte te brengen. Dit uiteraard zonder de vertrouwelijkheid van de melders in gevaar te brengen

 

PVZ als uw Vertrouwenspersoon

U kunt mij aanstellen als extern vertrouwenspersoon. Dat kan ook naast uw interne vertrouwenspersoon. Neem voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek contact met mij op. U kunt een aantal verschillende abonnementen afnemen en ook losse diensten zijn mogelijk. De kosten bespreek ik graag met u tijdens het oriënterende gesprek.

Zie niet wat je denkt te zien, zie wat er is

Goed werkklimaat = meer werkgeluk

Advies en management

Wilt u af van het steeds terugkerende gesprek over werkdruk? Bent u op zoek naar resultaatverbeteringen? Wilt u een optimaal werkklimaat waarin iedereen het beste tot zijn of haar recht komt? Wilt u een werkgever zijn waar iedereen met plezier en in sociaal veilige omstandigheden kan werken? Ik denk en werk graag met u mee bij deze vragen. Dat kan als u zich als organisatie verder wilt ontwikkelen, als u te maken hebt met een veranderopgave of omdat u gewoon graag wilt weten of er bij u nog verbeteringen te realiseren zijn. 

Specifiek voor het sociaal werk heb ik mij in dit kader nader toegelegd op kwaliteits- en informatiemanagement. Dit zodat iedereen in de organisatie weet welke resultaten beoogd worden, op welke manier die behaald kunnen worden en hoe registraties kunnen helpen bij het genereren van sturingsinformatie voor het eigen werk en voor de organisatie als geheel. Met betrekking tot deze onderwerpen werk ik samen DA-systems, de ontwikkelaar van het DAS registratiesysteem. 

PVZ als uw adviseur of interim manager

Ik kan u ondersteunen in verschillende rollen. Ik kan onderzoek voor u verrichten naar de oorzaken of mogelijke verbeteringen en u van adviezen of oplossingsrichtingen voorzien. Ook kunt u mij als interim-manager aanstellen. 
Neem voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek contact met mij op.
 

 

Pragmatische oplossingen voor complexe vraagstukken

Deskundig, ervaren, betrokken

PVZ

  • Heeft ruim 35 jaar werkervaring
  • Heeft op uitvoerend, tactisch en op strategisch niveau gewerkt
  • Is opgeleid als toegepast psycholoog
  • Heeft dit aangevuld met onder andere post-hbo opleidingen  bedrijfs- en organisatiekunde en verandermanagement
  • Is thuis in het sociaal domein & de publieke sector en bekend met veel andere sectoren
  • Denkt en werkt ook buiten de lijnen
  • Maakt bespreekbaar wat besproken moet worden

Anderen over

“Patty is daadkrachtig en zij werkt gestructureerd. Zij heeft een no-nonsense en hands-on mentaliteit. Zij schroomt niet om de zaken die niet goed gaan, scherp aan de orde te stellen. Haar instelling is positief met humor, zij weet van aanpakken en is vasthoudend.”

“Als Fries heb ik het motto meegekregen dat je “zegt wat je doet en vervolgens doet wat je zegt”. Ik heb in de samenwerking met Patty mogen ervaren dat zij de verpersoonlijking is van dit motto.”

“Soms kom je een parel tegen. Patty weet waar ze het over heeft. Zij is iemand waar je op kunt bouwen, iemand die een organisatie beter maakt onafhankelijk van haar positie en ze is dus ook breed inzetbaar. Het was heerlijk om met haar te werken. Eindelijk iemand die inhoud én structuren kent.

“Ik heb Patty leren kennen als een verbindende visionair in Welzijn. Zij denkt anders, werkt anders en organiseert anders. Alleen dan is transformatie mogelijk!”

“Ik heb Patty ervaren als iemand die altijd overzicht behoudt, in stressvolle situaties het rustpunt is, voor iedereen aanspreekbaar is en blijft en alles helder en geordend documenteert. In al haar contacten is ze integer en oprecht en ik heb met ontzettend veel plezier met haar samengewerkt. “

Lees de volledige reviews op LinkedIn

Aangesloten bij