"Je gaat het pas zien als je het doorhebt" Johan Cruijff

"Als iedereen meetelt, kun je op elkaar rekenen" Loesje

Het werkklimaat vormt mede de basis van het succes van een organisatie

Vraagt u zich wel eens af of iedereen met plezier bij uw organisatie werkt? En of uw teams wel het beste uit zichzelf halen?
Maakt u zich wel eens zorgen over de werkdruk en wilt u hier nu echt serieus aandacht aan besteden?
Wilt u goede, meetbare resultaten waarbij de menselijke maat niet uit het oog wordt verloren?
Zijn informatiemanagement en de kwaliteit van werken onderwerpen waar u mee aan de slag wilt?

Én bent u een werkgever in het sociaal werk die waarde hecht aan werkgeluk en goed werkgeverschap? Zo ja, lees dan zeker verder….

Uw samenwerkingspartner
Wilt u bij de vraagstukken waar u voor staat samenwerken met een partner die het sociaal werk echt begrijpt en zich al jaren verdiept heeft in werkklimaat, werkgeluk en kwaliteits- en informatiemanagement?

Of bent u op zoek naar een externe vertrouwenspersoon?
Neem dan contact met mij op. Grote kans dat we tot een vruchtbare samenwerking kunnen komen.

 

Zie niet wat je denkt te zien, zie wat er is

Goed werkklimaat = meer werkgeluk

Advies en management

Ik denk en werk graag met u mee bij vraagstukken over werkklimaat, kwaliteit, informatiemanagement en datagericht werken.
Dat kan als u zich als organisatie verder wilt ontwikkelen, als u te maken hebt met een veranderopgave of omdat u gewoon graag wilt weten of er bij u nog verbeteringen te realiseren zijn. 

Specifiek voor registratie en het genereren van sturingsinformatie werk ik samen DA-systems, de ontwikkelaar van het DAS registratiesysteem. 

PVZ als uw adviseur of interim manager

Ik kan u ondersteunen in verschillende rollen. Ik kan onderzoek voor u verrichten naar de oorzaken of mogelijke verbeteringen en u van adviezen of oplossingsrichtingen voorzien. Ook kunt u mij als interim-manager aanstellen. 
Neem voor een vrijblijvend en kosteloos gesprek contact met mij op.
 

 

Je zeurt niet als je je grenzen aangeeft

Blijf er niet mee rondlopen, praat erover

Vertrouwenspersoon

Een vertrouwenspersoon speelt een belangrijke rol in het beleid rond voorkoming van PsychoSociale Arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA worden factoren verstaan die binnen de werksituatie die stress veroorzaken. U moet dan denken aan discriminatie, pesten, seksuele intimidatie, agressie/geweld en werkdruk. Een van de maatregelen die een werkgever kan nemen om medewerkers te ondersteunen als ze last hebben van PSA is het aanstellen van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. 

Een vertrouwenspersoon heeft drie taken: 

Het opvangen van medewerkers die stress ervaren als gevolg van ongewenste omgangsvormen / grensoverschrijdend gedrag
Zij kunnen voor opvang en ondersteuning terecht bij een vertrouwenspersoon. Het betekent dat een vertrouwenspersoon het verhaal van de melder aanhoort en de melder ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen. Dit alles uiteraard volledig in vertrouwen. Een vertrouwenspersoon zal het verhaal nooit met anderen delen, zonder dat daarvoor toestemming is van de melder. Dit met uitzondering van situaties waarbij strafbare feiten spelen; de meldplicht weegt dan soms zwaarder dan de zwijgplicht.
Ook kan een vertrouwenspersoon een melder ondersteunen bij het indienen van een officiële klacht.

Het geven van voorlichting
Voorlichting heeft twee doelen: bewustwording creëren binnen de organisatie met betrekking tot het onderwerp PSA en het bekend maken van de vertrouwenspersoon in de organisatie. De drempel om te melden wordt lager als de vertrouwenspersoon niet alleen een naam en een nummer is.

Het, naar aanleiding van signalen, adviseren van het management
Een vertrouwenspersoon krijgt vanuit zijn rol signalen binnen over het werkklimaat binnen een organisatie. Een van de taken van de vertrouwenspersoon is het management van die signalen op de hoogte te brengen. Dit uiteraard zonder de vertrouwelijkheid van de melders in gevaar te brengen

PVZ als uw Vertrouwenspersoon
U kunt mij aanstellen als extern vertrouwenspersoon. Dat kan ook naast uw interne vertrouwenspersoon. Neem voor een vrijblijvend en kosteloos oriënterend gesprek contact met mij op. U kunt een aantal verschillende abonnementen afnemen en ook losse diensten zijn mogelijk. De kosten bespreek ik graag met u tijdens het oriënterende gesprek.

Pragmatische oplossingen voor complexe vraagstukken

Deskundig, ervaren, betrokken

PVZ

  • Heeft ruim 35 jaar werkervaring, waarvan 25 in het sociaal werk
  • Heeft op uitvoerend, tactisch en op strategisch niveau gewerkt
  • Is opgeleid als toegepast psycholoog
  • Heeft dit aangevuld met onder andere post-hbo opleidingen  bedrijfs- en organisatiekunde en verandermanagement
  • Denkt en werkt ook buiten de lijnen
  • Maakt bespreekbaar wat besproken moet worden

Contact

Meer informatie, een algemene vraag of een afspraak maken voor nadere kennismaking? Bel, app of sms me op 06 294 58 243 of stuur een email naar patty@pvz-advies.nl

Anderen over

“Patty is daadkrachtig en zij werkt gestructureerd. Zij heeft een no-nonsense en hands-on mentaliteit. Zij schroomt niet om de zaken die niet goed gaan, scherp aan de orde te stellen. Haar instelling is positief met humor, zij weet van aanpakken en is vasthoudend.”

“Als Fries heb ik het motto meegekregen dat je “zegt wat je doet en vervolgens doet wat je zegt”. Ik heb in de samenwerking met Patty mogen ervaren dat zij de verpersoonlijking is van dit motto.”

“Soms kom je een parel tegen. Patty weet waar ze het over heeft. Zij is iemand waar je op kunt bouwen, iemand die een organisatie beter maakt onafhankelijk van haar positie en ze is dus ook breed inzetbaar. Het was heerlijk om met haar te werken. Eindelijk iemand die inhoud én structuren kent.

“Ik heb Patty leren kennen als een verbindende visionair in Welzijn. Zij denkt anders, werkt anders en organiseert anders. Alleen dan is transformatie mogelijk!”

“Ik heb Patty ervaren als iemand die altijd overzicht behoudt, in stressvolle situaties het rustpunt is, voor iedereen aanspreekbaar is en blijft en alles helder en geordend documenteert. In al haar contacten is ze integer en oprecht en ik heb met ontzettend veel plezier met haar samengewerkt. “

Lees de volledige reviews op LinkedIn

Aangesloten bij en werkend volgens de leveringsvoorwaarden en gedragscode van