Enquête ‘De veilige werkplek’

Als nieuwe vertrouwenspersoon wil ik graag een beeld krijgen over de (sociale) veiligheid in jullie organisatie. Hiervoor heb ik onderstaande korte enquête opgesteld, dit als aanvulling en nadere specificatie van het MTO dat eerder is afgenomen. Het zou heel fijn zijn als je een paar minuten wilt nemen om onderstaande vragen in te vullen. Dit doe je volledig anoniem. Het zijn 17 vragen over tien verschillende onderwerpen.

Veel dank vast voor je medewerking!

In hoeverre voel jij je in het algemeen veilig in de organisatie / je team?

Voel jij je veilig in het werken met klanten / jongeren?

Voel jij je veilig bij het werken op straat?

In hoeverre ervaar jij stress als gevolg van je werk?

In hoeverre heb jij het gevoel dat je gepest wordt door collega's en/of leidinggevenden?

In hoeverre zie jij dat collega's gepest worden?

In hoeverre weet jij wat er van je verwacht wordt door de organisatie / je leidinggevenden?

In hoeverre heb jij het gevoel dat je door collega's en/of leidinggevende gediscrimineerd wordt?

In hoeverre zie jij dat collega's gediscrimineerd worden?

In hoeverre heb jij last van ongewenste seksueel getinte opmerkingen of seksueel grensoverschrijdend gedrag door collega's en/of leidinggevenden?

In hoeverre zie jij dat er in de organisatie sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag?

In hoeverre heb jij last van verbale agressie of geweld door collega's en/of leidinggevenden

In hoeverre heb jij last van verbale agressie of geweld door klanten / jongeren / bewoners

In hoeverre zie jij dat in de organisatie sprake is van verbale agressie / geweld?

In hoeverre zie jij dat in de organisatie dingen gebeuren die niet door de beugel kunnen? Denk daarbij aan diefstal, fraude, lekken van vertrouwelijke informatie, informatie achterhouden etc.

Hoe beoordeel je jouw werkplek qua inrichting (meubilair, materiaal) en (brand)veiligheid?