Vertrouwenspersoon

PVZ Advies is onder andere in te zetten als extern vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon is een belangrijk onderdeel van uw beleid om psychosociale arbeidsbelasting (PSA) tegen te gaan. Want blije werknemers zijn productievere werknemers!

Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA)

Psychosociale Arbeidsbelasting is de officiële benaming van wat in de volksmond werkstress wordt genoemd. Belangrijke oorzaken van deze werkstress zijn bijvoorbeeld:

  • Agressie en geweld
  • Discriminatie
  • Pesten
  • Seksuele intimidatie
  • Te hoge werkdruk
Vertrouwenspersoon Petra van Ziel

Ziekteverzuim

Werkgevers die niet goed om gaat met dit soort werkstress hebben te maken met een hoog ziekteverzuim, met alle gevolgen van dien, zoals hoge extra kosten voor vervanging terwijl het loon van de zieke werknemer gewoon doorbetaald moet worden of werk dat blijft liggen omdat er geen geschikte vervanging is. Om nog maar te zwijgen over de psychologische gevolgen voor de werknemer zelf!

Arbowet

Het is dan ook niet voor niets dat werkgevers in de arbowet verplicht worden in hun Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) ook beleid vast te leggen tegen PSA, omdat dit een belangrijke voorwaarde is voor een veilige werkomgeving. Daarin dient onder andere te staan in welke situaties werkstress kunnen ervaren, wat de oorzaken van die werkstress kunnen zijn en welke maatregelen u kunt nemen om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen.

Vertrouwenspersoon

Naast maatregelen om dingen als pesten, discriminatie of agressie te voorkomen, zoals voorlichting en het opstellen van een gedragscode, dienen er ook maatregelen te zijn beschreven voor wanneer dit ongewenste gedrag toch voor komt.

Vertrouwenspersoon wettelijk verplicht?

Een vertrouwenspersoon is daarbij een onmisbaar onderdeel.
Zo belangrijk, dat er zelfs een wetsvoorstel ligt om een vertrouwenspersoon wettelijk verplicht te stellen.

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Wanneer een werknemer langdurige werkstress ervaart helpt het om daar met iemand over te praten. Dat kan bijvoorbeeld met de eigen leidinggevende zijn, maar die is niet zelden één van de oorzaken van de werkstress. Daarnaast speelt ook belangenverstrengeling mee;
wat als de PSA veroorzaakt wordt door die collega die het zo goed kan vinden met de baas, of door te hoge targets? Een vertrouwenspersoon dient iemand te zijn waarbij dit soort tegenstrijdige belangen niet spelen.

Luisterend oor

De eerste taak van een vertrouwenspersoon is het bieden van een luisterend oor. Alleen al je verhaal aan iemand kwijt kunnen helpt enorm. Tijdens zo’n eerste gesprek wordt onder andere besproken welke problemen de werknemer ervaart, en wat er al gedaan is om herhaling te voorkomen. Zonder vooroordeel, en uiteraard zeer discreet; alles wat besproken wordt valt onder het beroepsgeheim van een vertrouwenspersoon en is dus vertrouwelijk.

Adviseren over mogelijke vervolgstappen

Als dat geen optie (meer) is kunnen andere stappen geadviseerd worden, zoals het starten van een officiële klachtenprocedure of het inschakelen van hulpverlenende instanties zoals een mediator. 

Signaleren en adviseren van het management

Naast het afhandelen van individuele klachten over werkstress heeft de vertrouwenspersoon ook een signalerende en adviserende functie richting het management. Wanneer meerdere werknemers binnen een organisatie dezelfde (soort) klachten ervaren kan de vertrouwenspersoon bijvoorbeeld gevraagd of ongevraagd het management adviseren over te nemen maatregelen.

Zie ook de animatievideo op deze pagina.

Externe vertrouwenspersoon

Het eerder genoemde wetsvoorstel om een vertrouwenspersoon verplicht te stellen geldt niet alleen voor (middel)grote organisaties, maar (juist) ook voor kleinere bedrijven. Als een organisatie meer dan 60 uur per week arbeid laat verrichten door werknemers zou deze verplichting al gaan gelden. Dat wil dus zeggen dat ook bedrijven met slechts 2 FTE’s al een vertrouwenspersoon dient te hebben.

Zeker in kleinere bedrijven is het lastig een interne vertrouwenspersoon aan te wijzen, bijvoorbeeld door de eerder genoemde belangenverstrengeling. Een externe vertrouwenspersoon is in zo’n geval het perfecte alternatief. Maar ook in grotere organisaties is een externe vertrouwenspersoon een goede optie, al is het maar omdat deze écht onafhankelijk en objectief is. Daarnaast is een externe vertrouwenspersoon natuurlijk deskundig en zeer ervaren omdat hij of zij voor tal van verschillende organisaties werkt, met even zo verschillende werknemers en problemen.

Waarom PVZ Advies als extern vertrouwenspersoon?

Patty van Ziel, eigenaresse van PVZ advies, heeft maar liefst 35 jaar ervaring, waarvan 25 jaar in sociaal werk. Dankzij haar opleiding als toegepast psycholoog weet zij hoe het menselijk brein werkt, en door diverse post-HBO opleidingen – waaronder bedrijfs- en organisatiekunde en verandermanagement – is zij ook een adequate gesprekspartner voor het management.

Patty denkt – en werkt – graag buiten de lijnen en is niet bang gevoelige onderwerpen aan te snijden bij het management, waarbij het vertrouwen van de werknemer vanzelfsprekend niet geschaad wordt.

Vrijblijvende afspraak maken voor nadere kennismaking?

Bel, app of sms me op 06 294 58 243 of stuur een email naar patty@pvz-advies.nl.

Vertrouwenspersoon Patty van Ziel

Relaties over PVZ Advies

“Patty is daadkrachtig en zij werkt gestructureerd. Zij heeft een no-nonsense en hands-on mentaliteit. Zij schroomt niet om de zaken die niet goed gaan, scherp aan de orde te stellen. Haar instelling is positief met humor, zij weet van aanpakken en is vasthoudend.”

“Als Fries heb ik het motto meegekregen dat je “zegt wat je doet en vervolgens doet wat je zegt”. Ik heb in de samenwerking met Patty mogen ervaren dat zij de verpersoonlijking is van dit motto.”

“Soms kom je een parel tegen. Patty weet waar ze het over heeft. Zij is iemand waar je op kunt bouwen, iemand die een organisatie beter maakt onafhankelijk van haar positie en ze is dus ook breed inzetbaar. Het was heerlijk om met haar te werken. Eindelijk iemand die inhoud én structuren kent.

“Ik heb Patty leren kennen als een verbindende visionair in Welzijn. Zij denkt anders, werkt anders en organiseert anders. Alleen dan is transformatie mogelijk!”

“Ik heb Patty ervaren als iemand die altijd overzicht behoudt, in stressvolle situaties het rustpunt is, voor iedereen aanspreekbaar is en blijft en alles helder en geordend documenteert. In al haar contacten is ze integer en oprecht en ik heb met ontzettend veel plezier met haar samengewerkt. “

Lees de volledige reviews op LinkedIn